Copyright © 2017 Joanna Czarnota Realizacja: Borbis Media

DEKADA

[Dekada]

Zestaw zdjęć dotyczy miejsc, w których mieszkałam w pierwszych latach swojego życia i które mały największy wpływ na moją tożsamość. Do tej pory do tych miejsc powracam.

Mieszanka złych i dobrych emocji związana z odczuwaniem przestrzeni popchnęły mnie do intuicyjnego działania w kontekście równych szans dla tych miejsc oraz osobistego poszukiwania obrazu pamięci.

KLIENT
KATEGORIA
DATA2017
STRONA WWW