Copyright © 2017 Joanna Czarnota Realizacja: Borbis Media

Obieg DNA

„Obieg DNA”
[dyplom licencjacki]
Praca dotyczy osobistej potrzeby doświadczania przestrzeni i poświęcona jest byłym niemieckim obozom Zagłady w Polsce. Pielgrzymka po Miejscach Pamięci
i dokumentowanie ich doprowadziły mnie do sięgnięcia po trójwymiarową formę wypowiedzi – rzeźbę. Instalacja z małych form odlanych z ołowiu jest zbiorem swego rodzaju portretów pamięci. Podróż do terenów śmierci z czasów II Wojny Światowej oraz proces tworzenia ołowianych świadków historii to poszukiwanie własnej tożsamości i przepracowanie zjawiska szeroko pojętej traumy.
Praca liczy łącznie 52 portrety pamięci, 5 fotografii krajobrazu, instalację.
Promotorzy:
dr Anna Kędziora | dr Jarosław Klupś
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2018
Obrona pracy dyplomowej oraz wernisaż odbyły się dzięki uprzejmości Galerii Pix.house w Poznaniu.
KLIENT
KATEGORIA
DATA2017
STRONA WWW