Copyright © 2017 Joanna Czarnota Realizacja: Borbis Media

TAK CICHO AŻ CIEMNO

„Tak cicho aż ciemno”

Książka dotyczy wspomnień Władysława Głowaczewskiego – mojego Dziadka, który w roku 1945 został skazany na 9 lat ciężkich robót i wywieziony do Workuty na Syberię w głąb Rosji. Moje silne relacje z Dziadkiem, dostęp do nagrań i wywiadów związanych bezpośrednio z tą tragedią wspomogły realizację tej publikacji. Przedstawione obrazy, archiwalne i te, które powstały na potrzebę projektu pokazują okrucieństwo, dramat czasów II Wojny Światowej, pustkę, znaczenie skażonego krajobrazu, tęsknotę za wolnością, nadzieję oraz pamięć wobec tamtych wydarzeń.

 

„So quiet as if dark”

The book concerns the memories of Władysław Głowaczewski – my Grandfather, who in 1945 was sentenced to 9 years of heavy labor and transported to Worcuta in Siberia deep into Russia. My strong relationship with Grandfather, access to recordings and interview directly related to this tragedy helped the publish this book. Presented images, archival and project were created to show the cruelty, the drama of World War II, the emptiness, the significance of the contaminated landscape, the longing for freedom, hope and memory of those events.

KLIENT
KATEGORIA
DATA2017
STRONA WWW